Teosofisen Seuran sinetti

Sinetin kiehtova symboliikka

Tiede symboleista ja maagisista kuvioista on yhtä vanha kuin itse ihmiskunta. Teosofinen sinetti koostuu useista symboleista. Niitä kaikkia on käytetty eri muodoissa jo muinaisista ajoista lähtien maailman suurissa uskonnoissa. Ne ilmaisevat ihmiseen ja maailmankaikkeuteen liittyviä syvällisiä henkisiä ja filosofisia käsityksiä.Jokaisella sinetin kuviolla on oma merkityksensä. Yhdistettynä ne viittaavat valtavan laajaan, koko fyysisen ja henkisen luonnon käsittävään evoluutioon. Kuvioihin perehtyminen johdattaa pohtimaan joitain olemassaolon syvimpiä mysteerejä.Usein sinettiä ympäröi Teosofisen Seuran tunnuslause Totuus on uskontoja korkeampi. Totuus on jokaisen teosofin etsinnän päämäärä omasta uskosta riippumatta, ja jokainen suuri uskonto heijastaa jossain määrin yhden ikuisen henkisen viisauden valoa.

Daavidin tähti

Valkoinen, kärki ylöspäin oleva kolmio kuvaa sinetissä makrokosmosta. Kolmion kärki viittaa henkeen, joka on yksi ja josta tulee monta sen laskeutuessa aineeseen suuressa luomisprosessissa. Kärki alaspäin seisovaa musta kolmio kuvaa mikrokosmosta eli ihmistä. Kolmion kärki symboloi ainetta, josta tietoisuuden kehitys alkaa. Kun tietoisuus luonnon valtakunnissa kasvaa, aine muuttuu vähittäin hengeksi yhä tiedostavampien olentojen ilmestymisen myötä.Yhdessä kolmiot ilmentävät myös maailmaa ja sen kahtalaista luonnetta, hyvän ja pahan, päivän ja yön, valkeuden ja pimeyden vaihtelua. Ilman vastakkaisuuksia mitään ilmennystä ei voisi olla olemassa.

Käärme

Käärme on vanhoissa uskonnoissa ymmärretty viisauden symboliksi. Häntäänsä pureva käärme, joka muodostaa yhtenäisen ympyrän, on ikuisuuden vertauskuva. Käärmeen kyky luoda nahkansa symboloi jälleensyntymää tai kosmisessa symboliikassa aikakausien ikuista kiertoa. Teosofisessa sinetissä käärme ja kolmiot yhdessä kuvaavat maailmaa ja sen ulkopuolella olevaa ikuisuutta ja avaruutta, jossa kaikki kehitys tapahtuu. Ne viittaavat ikuiseen lakiin, jonka alaisuudessa kaikki ilmentynyt on.

Svastika

Myös svastika on löydettävissä lähes kaikista vanhoista uskonnoista. Yleensä se on voiman tai auringon symboli. Sanskritinkielinen sana muodostuu sanoista sva, itse, ja asti, olemassaolo. Se viittaa johonkin, joka luo itse itsensä tai on olemassa itsensä kautta. Svastika kuvaa myös jatkuvaa liikettä. Myötäpäivään suuntautunut liike kuvaa maailmankaikkeuden luomisprosessia ja siihen liittyviä, jatkuvassa työssä olevia suunnattomia luonnonvoimia.

Crux ansata

Sinetin keskeltä löytyvä silmukkaristi, crux ansata, löytyy muun muassa egyptiläisestä symboliikasta. Egyptiläisille silmukkaristi, ankh-hieroglyfi, oli elämän symboli ja mysteerioiden avain, jota jumalat pitävät kädessä. Symboli kuvaa myös hengen ylösnousemusta aineen kahleista, elämän voittoa kuolemasta ja hyvän voittoa pahasta.

Om

Sinetin kruununa on sanskritinkielinen pyhä sana "Aum" eli "Om", joka on maailmankaikkeuden luojan eli logoksen symboli. "A" kuvaa luomisprosessia ja "u" maailman ylläpitoa. "M" on tuhoamisen tai vapauttamisen symboli. Kirjainmerkin päällä oleva piste on anusvara eli loppuhenkäys. Se on "äänetön ääni" tai kirjain, jota ei lausuta, ja symboloi maailmantakaista parabrahmania, jota ei voi kuvata millään äänteellä tai merkillä.