Teosofisen Seuran perustajat

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) oli jo varhain tietoinen ympärillään olevista näkymättömistä olennoista ja hänen psyykkisetkykynsä hämmästyttivät hänen perhettään ja ystäviään. Blavatsky tapasi 20-vuotiaana Lontoossa rajputilaisen vihityn Mahatma Moryan eli M:n, joka kertoi hänelle tätä odottavasta työstä muinaisen viisauden paljastamiseksi.

Blavatsky kulki kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa Tiibetiä myöten opiskelemassa ja saamassa tietoa muinaiseen viisauteen perehtyneiltä ihmisiltä. Saavuttuaan Yhdysvaltoihin hän tapasi vuonna 1874 eversti H.S. Olcottin, jolla oli tuohon aikaan lakiasiaintoimisto New Yorkissa. He perustivat vuotta myöhemmin muutamien muiden henkilöiden kanssa Teosofisen Seuran. He olivat julkisuudessa tunnettuja henkilöitä, joiden luona vieraili keskustelemassa muun muassa tieteen, taiteen ja kirjallisuuden parissa ansioituneita ihmisiä. Muutamaa vuotta myöhemmin Blavatsky ja Olcott siirsivät Teosofisen Seuran päämajan Madrasiin (nykyinen Chennai) Intiaan, jossa se toimii yhä edelleen maailmanlaajuisena järjestönä.

Blavatskylla on erittäin laaja kirjallinen tuotanto. Hänen huomattavimmat teoksensa ovat Salainen oppi ja Hunnuton Isis, jotka ovat yhä edelleen myös monien tiedemiesten ja muiden tutkijoiden inspiraation ja tutkimisen kohteita.

Henry Steel Olcott (1832-1907) oli yhdysvaltalainen eversti, lakimies, maatalousasiantuntija, diplomaatti, luennoitsija ja kirjailija. Olcott elvytti buddhalaisuutta Ceylonilla, Intiassa ja monissa Kaukoidän maissa. Hän teki laajoja luentokiertueita muun muassa Intiaan, Ceylonille, Japaniin, Australiaan ja useisiin Euroopan maihin. Olcott johti Teosofisen Seuran käytännön toimintaa ja perusti lukuisia loosheja ja osastoja eri maihin. Sri Lankan parlamentti on palkinnut Olcottin suorittaman korvaamattoman työn ja epäitsekkään palvelun myöntämällä hänelle ainutlaatuisen tunnustuksen nimittämällä hänet yhdeksi Sri Lankan sankareista. Hän on ainoa ulkomaalainen kansallissankareiden joukossa. Olcottin ja Blavatskyn työstä ja Teosofisen Seuran alkuhistoriasta löytyy laaja kuvaus 18-osaisesta kirjasarjasta Vanhoja päiväkirjan lehtiä.